วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบเรื่อง ระบบนิเวศน์

ข้อที่ 1)
ระะบบนิเวศหมายถึงอะไร
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตและมีการถ่ายทอดไปตามลำดับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไป ตามกฎ ของเทอร์โมไดนามิกส์
การกินกันเป็นทอด ๆ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ตามลำดับ
ลักษณะการกินกันซับซ้อนประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกี่หน่วย
2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้บริโภค
2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้ผลิต
2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้ย่อยสลาย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ข้อใดจัดเป็นห่วงโซ่อาหาร
เหยี่ยว---พืช---ผีเสื้อ---นก
เหยี่ยว---นก---ผีเสื้อ---พืช
นก---เหยี่ยว---นก---ผีเสื้อ
ผีเสื้อ---พืช---นก---เหยี่ยว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ภาวะปรสิต
ภาวะพึ่งพา
ภาวะการอยู่ร่วมกัน
ภาวะล่าเหยื่อ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
หมัดกัดสุนัข และ ยุงกัดคน จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ภาวะอยู่ร่วมกัน
ภาวะพึ่งพา
ภาวะล่าเหยื่อ
ภาวะปรสิต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
การทดแทนแบ่งออกเป็น กี่ ชนิด
3ชนิด
1ชนิด
2 ชนิด
4ชนิด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
การทดแทนบนเกาะเซิร์ตซี เป็นการทดแทนแบบใด
เป็นการ ทดแทนในพื้นที่ซึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิต มาก่อนแล้ว แต่ได้ถูกทำลายบางส่วน
เป็นการทดแทนที่ เกิดขึ้นในบริเวณที่ยังไม่มี สิ่งมีชีวิตมาก่อน หรือเคยมีสิ่งมีชีวิตมาแล้ว
เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกลางทะเล
เป็นปัจจัยทางสภาพภายนอก หรือทางกายภาพ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
ชนิดของระบบนิเวศจัดออกเป็นกี่กลุ่ม
2กลุ่ม
3กลุ่ม
4กลุ่ม
5กลุ่ม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
ถ้าตัดต้นไม้ จะทำให้เกิดสิ่งใดตามมา
น้ำป่าไหลหลาก สิ่งมีชีวิตตาย
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
เกิดสึนามิ สิ่งมีชีวิตตาย
ภาวะเรือนกระจก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น